PRIVACYVERKLARING

MARIËLLE BUIJS | NAILS & KNOWLEDGE


 

Mariëlle Buijs vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via info@mariellebuijs.nl.


ARTIKEL 1- WIE ZIJN WIJ?

Mariëlle Buijs is een eenmanszaak, gevestigd te (5463PB) Veghel aan Ham 13a. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57467528. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 2 – WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.


Wij verwerken je naam, bedrijfsnaam, rechtsvorm en e-mail wanneer jij een offerte aanvraag indient. Wanneer wij daadwerkelijk voor jou aan de slag gaan verwerken wij tevens jouw vestigingsadres en Kamer van Koop- handel nummer om in jouw documenten op te nemen. Als consument-klant van Mariëlle Buijs, nagelsalon verwerken wij je naam en telefoonnummer. Daarnaast verwerken wij eventuele overige persoonsgegevens wanneer die jij verstrekt in de vragenlijsten. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar het einde van onze overeenkomst.


Om jouw bestelling uit onze webshop te beheren zullen wij jouw (bedrijfs-)naam, naam van de contactpersoon, factuuradres, e-mail, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.


Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Indien jij dit wenst verwerken wij hiervoor tevens jouw factuuradres en Kamer van Koophandel en/of btw-nummer. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.


Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.


Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en social media account voor social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.


Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het versturen van jouw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.


Om je zo snel mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij een chat. Tijdens openingstijden kun je direct chatten met ons, je kunt ervoor kiezen om een verslag te downloaden naderhand. Buiten openingstijden kun je ons een bericht sturen. We vragen dan om je e-mailadres en telefoonnummer. Wij vragen deze gegevens zodat we je goed kunnen adviseren. Wij zullen gegevens met betrekking tot vragen na afhandeling verwijderen.


Wij verwerken tot slot jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een in- schrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolg e-mails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven, dit zal altijd op het aanmeldformulier zijn vermeld. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst. Wanneer het een offline training betreft kunnen wij tevens jouw dieetwensen en/of allergieën verwerken.


ARTIKEL 3 – HOE VERKRIJGEN WIJ DEZE GEGEVENS?

In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van jou, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat jij informatie opvraagt via de website of je gebruikt maakt van onze diensten.


ARTIKEL 4 – WELKE GRONDSLAGEN HEBBEN WIJ OM JE GEGEVENS TE VERWERKEN?

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande wettelijke grondslagen.


Je hebt toestemming gegeven. Wij vragen alleen je toestemming als dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming kun je jouw toestemming altijd weer intrekken. Hoe je dat kunt doen, is beschreven onder artikel 5. 


De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als je niet akkoord bent met het verwerken van bepaalde noodzakelijke informatie, zijn wij in veel gevallen niet in staat om onze diensten aan je te leveren.


De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht de financiële gegevens te bewaren voor een termijn van zeven jaar.


De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons. Bijvoorbeeld voor marketingactiviteiten en relatiemanagement. Maar ook voor het uitvoeren van analyses voor het verbeteren van onze dienstverlening, het inschatten van onze risico's en het bepalen van de prijs voor onze producten. Hierbij hebben wij eerst een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons en jouw belang gemaakt. Ben je het niet eens met het gebruik van uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan kun je daartegen bezwaar maken. Bekijk daarvoor artikel 5. 


ARTIKEL 5 – WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.


  1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Geautomatiseerde besluitvorming - jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  6. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar info@mariellebuijs.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.


ARTIKEL 5 – WIE ONTVANGEN JOUW GEGEVENS?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.


ARTIKEL 6 – GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) voor jou beschikbaar is.


ARTIKEL 7 – SLOTBEPALINGEN

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@mariellebuijs.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.